Gường đôi

Ti vi, máy lạnh, tủ lạnh

200.000 vnđ

Gường đôi + đơn

Ti vi, máy lạnh, tủ lạnh

220.000 vnđ

Hai gường đôi

Ti vi, máy lạnh, tủ lạnh

250.000 vnđ